Ons team

Orthodontie is een 4-jarig durende specialisatie. De orthodontist heeft eerst een 6-jarige studie tandheelkunde gevolgd en vervolgens een specialisatie van vier jaar. Zo heeft de orthodontist zich gespecialiseerd in het optimaliseren en verplaatsen van tanden en kaken door middel van een beugel. Na het afronden van tandheelkunde en de specialisatie orthodontie mag je jezelf orthodontist noemen. Orthodontisten zijn ingeschreven in het BIG register en in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialisten (STS).

 

De kosten voor een behandeling zijn bij zowel orthodontisten als tandartsen gelijk. Een keuze voor een orthodontist ligt dus voor de hand. Elke vijf jaar moet een orthodontist zich laten herregistreren. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de orthodontist aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Wie staat achter Alfaortho

Shahad Al Fartousi; MSc

De orthodontist

In 2011 heb ik de 5-jarige opleiding tot tandarts aan de ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) afgerond. Ik heb gewerkt als tandarts in verschillende praktijken. Mijn passie voor orthodontie heeft ertoe geleid om aan de specialisatie tot orthodontist te beginnen in 2012. Na vier jarige opleiding tot specialist heb ik mijn opleiding orthodontie aan de ACTA afgerond. BIG-nummer: 99914930302

Klik hier om verder te lezen

Rachelle

Orthodontie-assistente

Osama

Orthodontie-assistent

Vandhana

Baliemedewerkster

Kayleigh

Orthodontie-assistente

Daniëlle

Orthodontie-assistente